Centre Artesanal de Menorca

Comentarios
El Centre Artesanal de Menorca té les portes obertes a menorquins i visitants perquè el puguem visitar, conèixer i valorar els productes de creació dels nostres artesans i artesanes. D'aquesta manera és quan un es dóna compte del valor afegit que tenen si els comparem amb els de producció industrial.
Producto
Artesanía
Ubicación
Mercadal