Cala Tortuga i Cala Presili

Comentaris
Les platges de Favàritx tenen la bellesa suficient per protagonitzar els catàlegs i reportatges gràfics que es publiquen sobre Menorca i per sortir en totes les seleccions que es facin de les millors platges de Menorca.