Cala Pregonda

Comentaris
. Emocionar-se amb la simple vista d’aquest paratge del nord de Menorca és una reacció quasi inevitable. El joc cromàtic de les roques argiloses i volcàniques i el blau nítid de la mar deixa una estampa única a la Mediterrània. Els esculls que sobresurten enmig de la cala perfeccionen aquesta imatge de postal. Arribar-hi des de la platja de Binimel·là no és complicat, però millor si no ho feu a les dues del capvespre.